REKISTERI- JA TIETOTURVASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Päivitetty: 13.2.2018

REKISTERINPITÄJÄ

Pro Huolto Jokinen Oy (Y-tunnus: 2355620-4)
Varikontie 199, 35530 LYLY

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Satu Jokinen
Puhelin +358 40 7434490
Sähköposti satu.jokinen( ät )prohuolto.fi

REKISTERIN NIMI

Pro Huolto Jokinen Oy:n (myöhemmin yhtiön) asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Pro Huolto Jokinen Oy:n asiakkaaksi tai ostanut Pro Huolto Jokinen Oy:n verkkokaupasta tavaraa.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Pro Huolto Jokinen Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää Pro Huolto Jokinen Oy:n toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Pro Huolto Jokinen Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Pro Huolto Jokinen Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Pro Huolto Jokinen Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Pro Huolto Jokinen Oy:lla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Pro Huolto Jokinen Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

  • Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta Pro Huolto Jokinen Oy:n ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Pro Huolto Jokinen Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Pro Huolto Jokinen Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Visma-Passelin palvelimella sekä yhtiön päätelaitteilla, joissa on asianmukaiset virustorjunta- ja palomuuriohjelmistot. Jeppes.fi -verkkotunnuksella on ssl-sertifikaatti.

Tulostettuja tilausvahvistuksia ja muita henkilötietoja sisältäviä dokumentteja säilytetään lukkojen takana, ja säilytysajan jälkeen ne hävitetään asianmukaisesti silppurilla tai polttamalla.